Преплитане Последните секунди от изживянотос предстоящите от Новото.Ново, старо, хубаво, лошо –ще се празнува. Сигурно е.Със или без теб,зависи отново…от теб.Преплитане.Твоята съдба с нашата съдба.Тук. В 𝗣𝗲𝘁𝗿𝘂’𝘀.Резервирай